Translations
Info
All page names need to be in English.
en da  de  fr  it  ja  km  nl  ru  zh

Czech-translation-common-vocabulary

From TYPO3Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page belongs to the TYPO3 Core & Extensions Translation project (category Project)

back to Czech-Translation-Team

Common Vocabulary

Czech - translation common vocabulary
English Czech Comments Author
cache kešš původně byla mezipaměť Shrek
element, elements prvek, prvky snažíme se mít názvy v UI co nejkratší, proto ne elementy Shrek
extension, extensions rozšíření, rozšíření jedno rozšíření, více rozšíření Shrek
plugin, plugins plugin, pluginy FE (frontend) plugin nainstalovaný v rámci rozšíření Shrek
module, modules modul, moduly BE (backend) modul nainstalovaný v rámci rozšíření Shrek
page, pages stránka, stránky dle mého má strán-ka lepší ryt-mus, nez strana, i když je o písmeno delší Shrek