Translations
Info
All page names need to be in English.
en da  de  fr  it  ja  km  nl  ru  zh

Nl:Sr feuser register

From TYPO3Wiki
(Redirected from Nl:sr feuser register)
Jump to: navigation, search
Extension detail information
sr_feuser_register
This extension Dit is een zelfregistratie voor Front End gebruikers.
documentation state draft document state list
licence OCL
forgeproject
mailinglist
usergroups list of usergroups forAdmins, forDevelopers, forIntermediates
author(s) Stanislas Rolland / Franz Holzinger
TER category plugin
dependency static_info_tables 2.0.5

<< Back to Extension manuals page

[edit]


Introductie

Deze extensie staat in de lijst van populaire extensies. Dat betekent dat de behoefte en nut voor een vertaling naar het nederlands groot kan zijn. Vertaling gestart op 16 oktober 2008.

Publish to TER Change the {{publish}} marker to {{stable}} when the manual is uploaded to the TER. info

Wat doet het?

De Front End Gebruiker Registratie plugin is een Frontend gebruiker zelf registratie. Het is een variant op Kasper Skårhøj's Front End User Admin extensie. De Front End Gebruiker Registratie extensie bevat de volgende functionaliteit:

1. Maakt gebruik van de standaard TYPO3 voorzieningen en hulpmiddelen: Vertalingen in een locale taal, wisselende talen, karakter sets anders dan ISO 8859-1, TypoLink URLs, constant editor, standaard CSS in TypoScript setup;

2. Gebruik van land codes, provincie codes and talen codes van de Static Info Tabellen;

3. Toevoeging van de volgende velden: voornaam, achternaam, geboortedatum, en gebruikersgroep.

4. Compatible met de extensie Direct Mail 2.0 in het gebruik van het veld "Ontvang HTML e-mails?" (module_sys_dmail_html) en van de Direct Mail Categorieën (module_sys_dmail_category);

5. Versturen van HTML e-mails;

6. Optioneel attachment naar HTML bevestiging e-mails;

7. Optioneel het gebruik van het e-mail adres als gebruikersnaam;

8. Optioneel keuze van de gebruikersgroep bij de registratie;

9. Optioneel administratief beoordeling proces voor goedkeuring van de registraties;

10. Gebruikers upload en onderhoud van een set van plaatjes ( bijvoorbeeld fotos);

11. Validatie van de gebuikers internet site URL;

12. Sturen van een uitnodiging om te registreren;

13. Wisselen van begroetings type;

14. en_US lokalisatie;

15. Optioneel md5-hashed wachtwoord, met gebruik van de extensie KB MD5 FE Password (kb_md5fepw);

16. Optioneel CSS-styled XHTML 1.0 Strict template;

17. Optioneel gebruik van backend flexforms, met gebruik van de extensie FE, BE Library (fh_library);

18. Zeven optionele haken;

19. Compatible met de extensie Database Abstraction Layer (dbal).

Eisen

Extensie Front End Gebruiker Registratie (extension key: sr_feuser_register) heeft tenminste de versie TYPO3 4.0.0+ nodig. De extensie is ontwikkeld om te gebruiken in combinatie met de New Login Box (newloginbox), Static Info Tables (static_info_tables) 2.0.5+ en DIV2007 Library (div2007) extensies. Als je de wachtwoorden volgens md5 versleuteld wilt gebruiken, overweeg dan om ook KB MD5 FE Password (kb_md5fepw) te installeren. Om gebruik te maken van de backend flexforms voorziening is de versie 0.1.7+ van Static Methods voor Extensies 2007 (div2007) nodig.

Credits

Deze extensie is afgeleid van de Front End User Admin extensie van Kasper Skårhøj. Sebastian Roth en Franz Holzinger werken actief samen om de extensie te onderhouden en uit te breiden. De e-mail attachment functionaliteit is een idee van Volker Graubaum. De validatie van de Internet site URLs is gebaseerd op URL Validator by Esben Maaløe. Om datums voor 1970 te ondersteunen is het veld date of birth behandeld met de ADOdb Date Time Library van John Lim. We bedanken Dylan Kuhn dat hij zijn gedachten om de extensie uit te breiden met de TCA-driven velden heeft gedeeld. We bedanken Ries van Twisk dat hij zijn gedachten met ons heeft willen delen om velden te ondersteunen met multiple checkboxes en het implementeren van extra haken. Deze extensie bevat een geleend script van de extensie Salutation Switcher (salutation switcher) geschreven door Oliver Klee om de informal salutation mode te zetten. Deze extensie bevat enige code afkomstig uit de extensie KB MD5 FE Password (kb_md5fepw) geschreven door Bernhard Kraft. De extensie bevat 2 link icons geautoriseerd door de maker en copyright eigenaar Cornelia Lange (http://www.clkm.de/). Wij bedanken Pieter Verstraelen dat hij zijn gedachten en code met ons heeft willen delen om een extra haak te maken die de gebruikersnaam genereert. Wij bedanken Steve Webster dat hij zijn code voor de short URL feature heeft willen delen. Wij bedanken David Bocher dat hij zijn code voor de TCA renderMode property heeft willen delen. Wij bedanken Jens Hirschfeld dat hij zijn code voor de strWrap heeft willen delen. Wij bedanken Martin Kutschker (Masi) dat hij zijn code voor verbeterde label markers 'v_...' heeft willen delen. Zie het bestand contributors.txt voor de toevoegingen op lijst van personen die een bijdrage hebben geleverd voor deze extensie.

Sponsors

De ontwikkeling van deze extensie is gesponsored door Michael Horvath, Michael Lang, Marketing Factory Consulting GmbH, Ralf Mertes, ViennaDesign.com, Pete Sonderskov, Wild Wild Web, Webspinnerij en Alexander Maringer. Je kunt verdere ontwikkeling van deze extensie steunen door een bijdrage te sturen naar Stanislas Rolland / Franz Holzinger via moneybookers.com of PayPal, of door contact op te nemen met de author.

Support

Je kunt ondersteuning en installatie service voor deze extensie verkrijgen bij http://jambage.com/index.php?id=193.

Lees en rapporteer alsjeblieft bugs in de TYPO3 Bugtracker bij project tx_srfeuserregister.

Sinds versie 2.5.1, alle meer recente versies van de source code van deze extensie is beschikbaar op https://forge.typo3.org/repositories/show/extension-sr_feuser_register

Ontwikkeling

Download de nieuwste ontwikkel versie van http://jambage.com/index.php?id=170 , test het en geef feedback.

Gebruikers Handleiding

Ten eerste moet de extensie geïnstalleerd en geconfigureerd worden: zie de Configuratie sectie.

Ten tweede, Het HTML sjabloon moet aangepast worden aan je website: zie de Administratie sectie.

Dan kunnen bezoekers beginnen met de registratie als Frontend gebruikers.

Registratie Proces

De standaard registratie procedure:

1. Net onder de login box, ziet de bezoeker een link naar een registratieformulier of als de gebruiker al ingelogd is, een link naar een wijzigingsformulier.

2. De eerste keer vult de bezoeker het registratie formulier in en klikt op de Schrijf in knop. Er wordt een voorbeeld formulier getoond om de registratie informatie te controleren. Na het klikken op Schrijf nu in wordt de inschrijving aangemaakt. De nieuwe gebruiker wordt geïnformeerd op het scherm dat een e-mail is verstuurd om het registratie proces te voltooien en dat zijn inschrijving is gekoppeld aan een gebruikersgroep om speciale toegang te voorkomen.

3. De e-mail aan de bezoeker bevat twee links. Een link biedt de gebruiker de mogelijkheid om de registratie te bevestigen en een link om de registratie te annuleren (in het geval dat iemand zijn e-mail adres heeft gebruikt);

4. Door op een van de twee links te klikken komt de bezoeker op een boodschap pagina in zijn browser. In het geval hij de registratie heeft bevestigd, wordt een login box getoond en kan hij inloggen op de site. Zijn inschrijving wordt nu gekoppeld aan een gebruikersgroep, die het mogelijk maakt om paginas te benaderen die alleen bedoeld zijn voor geregistreerde gebruikers. In het geval van annulering wordt een scherm getoond met de boodschap dat de gegevens zijn verwijderd;

5. Wanneer de gebruiker is ingelogd kan hij zijn inschrijvingsinformatie wijzigen of zijn inschrijving verwijderen;

6. Bij iedere gebeurtenis (registratie, bevestiging, annulering, wijziging of verwijdering), kan een e-mail worden verstuurd naar de gebruiker ter bevestiging. Er kan ook een e-mail kennisgeving naar de beheerder van de website gestuurd worden. De e-mail naar de gebruiker kan indien gewenst in HTML formaat (de e-mail bevat altijd een platte tekst versie).

Registratie procedure op uitnodiging:

De extensie kan zo geconfigureerd worden dat een back end gebruiker een ander persoon kan inschrijven en die persoon een uitnodiging kan sturen om zich te registreren. De uitnodiging e-mail biedt de mogelijkheid voor de uitgenodigde persoon om de registratie te accepteren of te annuleren.

Registratie procedure met administratieve beoordeling:

De extensie kan zo geconfigureerd worden dat de beheerder beslist over de toelating van de bezoeker. In dat geval wordt bij gewenste registratie van een bezoeker een e-mail verstuurd naar de beheerder van de website.

De bezoeker wordt per e-mail geïnformeerd dat zijn registratie beoordeeld en geaccepteerd moet worden door de website beheerder voordat hij kan inloggen.

De e-mail die naar de website beheerder wordt gestuurd bevat alle informatie die door de bezoeker is aangeleverd (behalve het wachtwoord). Het bevat ook twee linken om de registratie te accepteren of te weigeren.

Als de website beheerder de registratie accepteert of weigert, wordt in beide gevallen een e-mail verzonden naar de bezoeker met daarin de beslissing van de website beheerder. De bezoeker kan alleen inloggen als de registratie is geaccepteerd door de website beheerder.

De administratieve beoordeling wordt overgeslagen indien de registratie op uitnodiging is.

Screenshots

Uploads via Special:Upload

Administratie

Belangrijk

Zie het onderwerp 'Taal bestanden' hoe de vertalingen van andere talen beschikbaar te krijgen. De taal bestanden moeten afzonderlijk geïmporteerd worden.

Frontend Rendering

HTML Sjabloon

Het standaard sjabloon dat meegeleverd wordt met de plugin hangt af van welk statisch sjabloon wordt gebruikt: FE User Registration CSS-styled of FE User Registration Old Style. Wanneer het statisch sjabloon FE User Registration CSS-styled wordt gebruikt, is het standaard sjabloon:

EXT:sr_feuser_register/pi1/tx_srfeuserregister_pi1_css_tmpl.html

Wanneer het statisch sjabloon FE User Registration Old Style. wordt gebruikt is het standaard sjabloon:

EXT:sr_feuser_register/pi1/tx_srfeuserregister_pi1_tmpl.tmpl

CSS Styles

Standaard CSS stijlen zijn gedefinieerd in de standaard TS sjabloon setups. Het hangt af van het gebruikte statische sjabloon:

FE User Registration CSS-styled of

FE User Registration Old Style.

Zoals gebruikelijk kunnen de standaard CSS stijlen worden gewijzigd en verplaatst naar een apart .css bestand. Specificeer de lokatie van dat bestand met behulp van een import regel die de standaard TS sjabloon setup overschrijft:

plugin.tx_srfeuserregister_pi1._CSS_DEFAULT_STYLE = @import url("fileadmin/styles/some_style_sheet_file.css");


Als alternatief, kunnen de css selectors ook verplaatst worden naar een apart site-omvattend style sheet bestand. Met de volgende regel wordt het standaard stijl bestand tenietgedaan:

plugin.tx_srfeuserregister_pi1._CSS_DEFAULT_STYLE >

Als het statische sjabloon FE User Registration CSS-styled gebruikt wordt bevat dit de volgende css selectors: Deze staan in het voorbeeld HTML sjabloon en worden gedefinieerd in standaard TS setup:

.tx-srfeuserregister-pi1 p { }

.tx-srfeuserregister-pi1 h4 { }

.tx-srfeuserregister-pi1 legend { }

.tx-srfeuserregister-pi1 .tx-srfeuserregister-pi1-notice { }

.tx-srfeuserregister-pi1 .tx-srfeuserregister-pi1-trash { }

.tx-srfeuserregister-pi1 a:link { }

.tx-srfeuserregister-pi1 label { }

.tx-srfeuserregister-pi1 label span { }

.tx-srfeuserregister-pi1 .tx-srfeuserregister-pi1-error { }

.tx-srfeuserregister-pi1 input { }

.tx-srfeuserregister-pi1 input[type=password] { }

 • html .tx-srfeuserregister-pi1 input.tx-srfeuserregister-pi1-password { }

.tx-srfeuserregister-pi1 input[type=radio], .tx-srfeuserregister-pi1 input[type=checkbox] { }

 • html .tx-srfeuserregister-pi1 input.tx-srfeuserregister-pi1-radio, * html .tx-srfeuserregister-pi1 input.tx-srfeuserregister-pi1-checkbox { }

.tx-srfeuserregister-pi1 .tx-srfeuserregister-pi1-delete-icon { }

.tx-srfeuserregister-pi1 .tx-srfeuserregister-pi1-delete-icon:hover { }

.tx-srfeuserregister-pi1 a.tx-srfeuserregister-pi1-file-view { }

.tx-srfeuserregister-pi1 ul { }

.tx-srfeuserregister-pi1 ul.tx-srfeuserregister-multiple-checkboxes { }

.tx-srfeuserregister-pi1 ul.tx-srfeuserregister-multiple-checkboxes li { }

.tx-srfeuserregister-pi1 ul.tx-srfeuserregister-multiple-checkboxes li label { }

.tx-srfeuserregister-pi1 ul.tx-srfeuserregister-multiple-checked-values { }

.tx-srfeuserregister-pi1 ul.tx-srfeuserregister-multiple-checked-values li { }

.tx-srfeuserregister-pi1 dl { }

.tx-srfeuserregister-pi1 dt, .tx-srfeuserregister-pi1 dd { }

.tx-srfeuserregister-pi1 dt { }

.tx-srfeuserregister-pi1 dd { }

 • html .tx-srfeuserregister-pi1 dd { }

.tx-srfeuserregister-pi1 dd p { }

.tx-srfeuserregister-pi1 dd label { }

HTML Sjabloon Markers

Hier volgt een lijst van global en hoofd subparts markers in gebruik bij het voorbeeld HTML sjabloon, wanneer het statisch sjabloon FE User Registration CSS-styled wordt gebruikt. Global markers:

1. ###CHARSET### = config.metaCharset or iso-8859-1.

Hoofd subparts markers:

1. ###TEMPLATE_CREATE### : sjabloon om het initiële registratie formulier te tonen.

2. ###TEMPLATE_CREATE_PREVIEW### : sjabloon om het (optionele) registratie formulier vooraf te tonen.

3. ###TEMPLATE_CREATE_LOGIN### : sjabloon om een link naar het wijziging formulier te geven wanneer de front end gebruiker is ingelogd.

4. ###TEMPLATE_CREATE_SAVED### : indien het e-mail verzoek tot bevestiging is uitgezet, het sjabloon om de bevestiging dat de inschrijving is aangemaakt te tonen.

5. ###TEMPLATE_SETFIXED_CREATE### : indien het e-mail verzoek tot bevestiging is aangezet en de administratieve beoordeling is uitgezet, het sjabloon met daarin de bevestiging dat de inschrijving is aangemaakt maar dat een e-mail is verzonden naar de gebruiker om het registratie proces te voltooien.

6. ###TEMPLATE_SETFIXED_CREATE_REVIEW### : indien de administratieve beoordeling is aangezet, het sjabloon met daarin de bevestiging dat de inschrijving is aangemaakt maar dat een e-mail wordt verstuurd naar de gebruiker om het registratie proces te voltooien. 7. ###TEMPLATE_INVITE### : sjabloon om in het geval van een uitnodiging de initiële aanmaak van een inschrijving te tonen.

8. ###TEMPLATE_INVITE_PREVIEW### : sjabloon om de (geadviseerde) inschrijving aanmaak vooraf te tonen, in het geval van een uitnodiging.

9. ###TEMPLATE_SETFIXED_INVITE### : sjabloon om de bevestiging dat een inschrijving is aangemaakt en dat een uitnodiging e-mail is verstuurd naar de gebruiker met daarin de mogelijkheid om het registratie proces te voltooien of de uitnodiging te weigeren.

10. ###TEMPLATE_EDIT### : sjabloon om de inschrijving of het profiel wijzigingsformulier te tonen.

11. ###TEMPLATE_EDIT_PREVIEW### : sjabloon om het optionele wijziging formulier vooraf te tonen.

12. ###TEMPLATE_EDIT_SAVED### : sjabloon om te bevestigen dat de inschrijving is bijgewerkt.

13. ###TEMPLATE_DELETE_PREVIEW### : sjabloon om het bevestiging van verwijderen te tonen.

14. ###TEMPLATE_DELETE_SAVED### : sjabloon om te bevestigen dat de inschrijving is verwijderd.

15. ###TEMPLATE_SETFIXED_OK### : indien de administratieve beoordeling is uitgeschakeld, het sjabloon om de bevestiging te tonen dat het registratieproces is voltooid.

16. ###TEMPLATE_SETFIXED_OK_APPROVE_REVIEW### : indien de administratieve beoordeling is ingeschakeld, het sjabloon om de bevestiging te tonen dat de registratie gereed is, behalve dat de registratie nog beoordeeld moet worden door de webmaster.

17. ###TEMPLATE_SETFIXED_OK_ACCEPT### : indien de administratieve beoordeling is ingeschakeld, het sjabloon om de reactie pagina te tonen indien de webmaster de inschrijving registratie accepteert.

18. ###TEMPLATE_SETFIXED_OK_ENTER### : indien de administratieve beoordeling is ingeschakeld, het sjabloon om de reactie pagina te tonen indien de gebruiker op acceptatielink in de e-mail klikt (zonder auto-login).

19. ###TEMPLATE_SETFIXED_OK_REFUSE### : indien de administratieve beoordeling is ingeschakeld, het sjabloon om de antwoord pagina te tonen wanneer de webmaster de inschrijving registratie weigert.

20. ###TEMPLATE_SETFIXED_OK_DELETE### : sjabloon om de bevestiging te tonen dat het registratie proces was geannuleerd.

21. ###TEMPLATE_SETFIXED_FAILED### : sjabloon om een boodschap te tonen indien de registratie of de annulering niet kon worden afgemaakt.

22. ###TEMPLATE_AUTH#### : sjabloon om een link te tonen naar het registratie formulier.

23. ###TEMPLATE_NO_PERMISSIONS### : sjabloon om een boodschap te tonen indien niet geautoriseerd toegang is geprobeerd.

24. ###EMAIL_TEMPLATE_CREATE_SAVED_HTML### : indien de e-mail bevestiging verzoek in uitgeschakeld, het sjabloon voor de HTML boodschap die naar de gebruiker wordt gestuurd wanneer hij een inschrijving heeft aangemaakt.

25. ###EMAIL_TEMPLATE_CREATE_SAVED### : indien de e-mail verzoek tot bevestiging niet is ingeschakeld, het sjabloon om de platte tekst boodschap naar de gebruiker te sturen wanneer de inschrijving is aangemaakt.

26. ###EMAIL_TEMPLATE_CREATE_SAVED_ADMIN### : indien de e-mail bevestiging verzoek niet is ingeschakeld, het sjabloon om de platte tekst boodschap naar de webbeheerder te sturen wanneer een gebruiker een inschrijving heeft aangemaakt.

27. ###EMAIL_TEMPLATE_EDIT_SAVED_HTML### : sjabloon voor de HTML boodschap verzonden naar de gebruiker wanneer hij zijn inschrijving heeft gewijzigd.

28. ###EMAIL_TEMPLATE_EDIT_SAVED### : sjabloon voor de platte tekst boodschap naar de gebruiker wanneer hij zijn inschrijving heeft gewijzigd.

29. ###EMAIL_TEMPLATE_EDIT_SAVED_ADMIN### : sjabloon voor de platte tekst mededeling naar de webbeheerder wordt gestuurd wanneer een gebruiker zijn inschrijving heeft gewijzigd.

30. ###EMAIL_TEMPLATE_INFOMAIL### : sjabloon voor de vergeten wachtwoord mededeling.

31. ###EMAIL_TEMPLATE_SETFIXED_CREATE_HTML### : indien het e-mail verzoek tot bevestiging is aangezet en de administratieve beoordeling is uitgezet, het sjabloon voor de HTML boodschap die gezonden wordt naar de gebruiker wanneer hij een inschrijving heeft gemaakt en de registratie moet bevestigen.

32. ###EMAIL_TEMPLATE_SETFIXED_CREATE### : indien het e-mail verzoek tot bevestiging is aangezet en de administratieve beoordeling is uitgezet, het sjabloon voor de platte tekst boodschap wordt naar de gebruiker gestuurd die de inschrijving heeft gemaakt en de registratie moet bevestigen.

Meertalige ondersteuning

Taal bestanden

Er zijn 3 taalbestanden. Het hoofdtaalbestand is pi1/locallang.xml. De andere 2 zijn locallang.xml en locallang_db.xml in de hoofdmap van de extensie. Met behulp van de Translation handling in de Extensie manager is de meest recente taalversie op te halen.

Verstuur elke vertaling en tekstverbetering naar http://translation.typo3.org/.

Aanpassen van labels

De vertalingen zijn naar eigen wens aan te passen. Er zijn 2 manieren.

1. Met de extensie 'locallang-XML translation tool'.

2. Door het label te overschrijven met de juiste toewijzing in de TypoScript sjabloon setup: plugin.tx_srfeuserregister_pi1._LOCAL_LANG.languageCode.labelName = overridingValue De naam van het label labelName is te vinden in een van de drie taalbestanden.

Labels overschrijven die gespecificeerd zijn in TCA

Op eenzelfde manier zijn labels van andere bestanden te overschrijven wanneer er een referentie is naar de TCA (Table Configuration Array) definitie van dat veld. (zie ook tutorial sectie over Velden toevoegen aan het registratie formulier). Het ziet er als volgt uit: plugin.tx_srfeuserregister_pi1._LOCAL_LANG.languageCode.tableName.fieldName = overridingValue

Wisselen van begroetingstype

Het gebruikte begroetingstype van de labels kan wisselen (U of jij) indien dit relevant is voor de gebruikte taal. De labels dienen beschikbaar zijn te zijn in het pi1/locallang.xml bestand of geleverd door TypoScript setup. (Zie de TypoScript Referentie sectie).

Meertalige ondersteuning van gebruikersgroep titel

Deze extensie voegt de tabel fe_groups_language_overlay toe om voor de vertaling van de gebruikersgroep titel te zorgen.

en_US localizatie

Indien config.language en_US is ingesteld in de TypoScript sjabloon setup worden in de frontend labels in de taal US English gebruikt. Indien niet beschikbaar worden de standaard (en_GB) labels gebruikt.

Labels met variabelen

Enkele labels in pi1/locallang.php hebben een naam die beginnen met 'v_'. In deze labels kunnen de volgende variabelen worden gebruikt:

 •  %1$s: de titel van het pid met de frontend gebruikerrecords gecreëerd door de extensie;
 •  %2$s: de gebruikersnaam van de frontend gebruiker;
 •  %3$s: de naam van de frontend gebruiker;
 •  %4$s: het e-mailadres van de frontend gebruiker;
 •  %5$s: het wachtwoord van de frontend gebruiker.

Speciale functies kunnen ingevoegd worden. Zij worden vervangen door het resultaat van de functie.

{data:<field>}: waarde van dit veld van het FE gebruikers record
{tca:<field>}: waarde van de marker ###TCA_INPUT_field'###'
{meta:<stuff>}: extra stuff functies:
title: pagina titel
Extra labels toevoegen
De eigenschap extraLabels in de TypoScript setup kan een lijst specificeren van extra labels die gebruikt kunnen worden in het HTML sjabloon.
De waarden van deze labels zijn gespecificeerd in de TypoScript setup door het label te overschrijven met de juiste toewijzing (net als bij het overschrijven van labels):
plugin.tx_srfeuserregister_pi1._LOCAL_LANG.languageCode.extraLabelName = extraLabelValue

Configuratie

Configuratie stappen
Dit zijn de stappen om de frontend gebruikersregistratie extensie te configureren:

 1. Installeer de the extensie met behulp van de Extensie Manager. Indien nog niet geïnstalleerd, wordt er gevraagd om de extensies Static Info Tables (static_info_tables) en div2007 te installeren. (Voor CMS versies ouder dan 4.2 is het goed de installatie van New Login Box (newloginbox) en FE/BE Library (fh_library) te overwegen). Voor md5 wachtwoord encryptie is de extensie KB MD5 FE Password (kb_md5fepw) nodig.
 2. Ga naar de module Web > Sjablonen en kies de pagina met het TypoScript sjabloon. Kies alle records bewerken en ga naar de tab (het deel) Opnames. Voeg bij statisch opnemen een van de volgende statische sjablonen in: 'FE User Registration CSS-styled' of 'FE User Registration Old Style' door erop te klikken. Als het CSS-styled sjabloon gebruikt wordt, moet versie 2.0.1+ van de extensie Static Info Tables (static_info_tables) geïnstalleerd zijn.
 3. Maak een SysteemMap pagina aan. Hierin worden onder andere de records van de frontend gebruikers opgeslagen door de extensie.
  Maak in dezelfde SysteemMap, twee webpagina gebruikersgroepen aan. De eerste groep is voor inschrijvingen die nog niet bevestigd zijn, de tweede voor bevestigde. De tweede groep geeft toegang tot de paginas die behoren bij de geregistreerde front end gebruikers, De eerste groep niet.
  Ga naar de module Web > Sjablonen en kies de pagina met het TypoScript sjabloon. Kies de constant editor en selecteer de categorie PLUGIN.TX_SRFEUSERREGISTER_PI1 (68). Scroll naar de volgende waarden:
  Front end user records PID (pid) voer de pagina id van de SysteemMap in.
  User group(s) upon registration (userGroupUponRegistration) voer het uid van de eerste groep in,
  User group(s) after confirmation (userGroupAfterConfirmation) voer uid van tweede groep in.
 4. Maak een pagina of hergebruik een top level pagina. Zet op de eigenschappenpagina-eigenschappen de Algemene recordopslag op de SysteemMap die de FrontEnd gebruikerrecords bevat. (zie hierboven)
  Voeg met nieuwe inhoud het Login formulier in op de pagina (oudere versies gebruik de New Login Box).
  Voeg op dezelfde pagina, na het Login formulier, de Frontend gebruikersregistratie extensie in. Klik hiervoor op Algemene Plugin selecteer bij Plugin frontend Gebruikersregistratie.
  Kies bij Plugin Opties voor Weergave: standaard (of een leeg CODE veld) en kies bij startpunt de SysteemMap waar de frontend gebruikerrecords staan.
  Kies de pagina met het TypoScript sjabloon. Selecteer met de constant editor:
  Login page PID (loginPID) voer de pagina id van deze pagina in.
 5. Maak een 2e pagina na de vorige en zet de algemene toegang opties op Verberg bij login. Voeg de frontend Gebruikersregistratie extensie in, zet de Weergave op Aanmaken (CODE op CREATE), en het startpunt op de SysteemMap waar de frontend gebruikerrecords staan. Let op dat de toegang restricties worden gezet op de pagina, niet op de inhoudselementen.
  Kies de pagina met het TypoScript sjabloon. Selecteer met de constant editor:
  Registration page PID (registerPID) voer de pagina id van deze pagina in.
 6. Maak een 3e pagina en zet de algemene toegang opties op alleen toegang voor de tweede Webpagina gebruikersgroep. Voeg de frontend Gebruikersregistratie extensie in, zet de weergave op Bewerken (CODE op EDIT), en het startpunt op de SysteemMap waarin de frontend gebruikerrecords staan. Let op dat de toegangsbeperking gezet moet worden op de pagina en niet op de inhoudselementen. Kies de pagina met het TypoScript sjabloon. Selecteer met de constant editor:
  Profile editing page PID (editPID) voer de pagina id van deze pagina in.
 7. Maak een 4e pagina en klik op de checkbox bij Verberg in menu (oudere versies via pagina type op Uitgebreid). Voeg de frontend Gebruikersregistratie extensie in, zet de weergave op standaard (laat de CODE leeg) en het startpunt op de SysteemMap waarin de frontend gebruikerrecords staan. Let op dat de toegangsbeperking gezet moet worden op de pagina en niet op de inhoudselementen.
  Kies de pagina met het TypoScript sjabloon. Selecteer met de constant editor:
  Confirmation page PID (confirmPID) voer de pagina id van deze pagina in.
 8. Beslis welke velden op het registratie formulier zichtbaar moeten zijn en welke velden verplicht zijn om in te vullen.
  Kies de pagina met het TypoScript sjabloon. Selecteer met de constant editor:
  Registration form fields (formFields) voer de waarden in gescheiden door een komma.
  Required fields (requiredFields) voer de waarden in gescheiden door een komma.
 9. Bekijk de extensie constanten die in het volgende hoofdstuk beschreven worden. Al deze eigenschappen kunnen gemakkelijk ingesteld worden met de Constant Editor TypoScript sjabloon.
  Indien de Constant Editor niet gebruikt wordt let dan op de goede toewijzing van de constanten in het TypoScript sjabloon:


plugin.tx_srfeuserregister_pi1.property = value

Of als er meerdere waarden zijn:

plugin.tx_srfeuserregister_pi1 {
property = value
...
}

10. De TypoScript Setup wordt als volgt geconfigureerd:

config.sys_language_uid = 0
config.language = nl
config.locale_all = dutch
config.typolinkLinkAccessRestrictedPages = NONE;


TypoScript Constanten

Let op: De volgende eigenschappen verwijzen naar de TypoScript sjabloon constanten, niet naar de TypoScript sjabloon setup.
Als je niet de constante module_sys_dmail_categoryEditor gebruikt om de extensie te configureren, let dan op de juiste toewijzing van de constanten in de sectie van het TypoScript sjabloon:

plugin.tx_srfeuserregister_pi1.property = value


Tutorial

Known problems

To-Do list

Changelog

Whishlist