Translations
Info
All page names need to be in English.
en da  de  fr  it  ja  km  nl  ru  zh

Slovak-translation-common-vocabulary

From TYPO3Wiki
Jump to: navigation, search


Vocabulary

Slovak - translation common vocabulary
English Slovak Comment Author
on zapni rtg
off vypni rtg
options nastavenia
send odoslať
save uložiť
private message súkromná správa
username užžívatelské meno
password heslo